Усещам го. Парфюмът му се е впил по кожата ми и ме опиянява с всяко вдишване. Усещам ръцете му, сграбчили ме с всичка сила, притискайки ме силно в него. Усещам дъхът му и ускорения му пулс, сякаш сърцето му ще спре да бие всеки момент. Усещам пулсиращото му тяло, каращо ме да настръхвам с всяка частица от себе си...

Влива се в мен като наркотик и ме разтърсва из основи.

Събуждам се, а него го няма. Но аромата по кожата ми, ме кара да го усещам така, сякаш е част от мен. Вдишвам глъдка въздух и той е тук...